Related Results

Code

NA29053

Paterson; - (fl 1695); Mr; minister?

fl 1695

NA29054

Holl; Thomas (fl 1695); Esq.

fl 1695