Related Results

Document Reference

Ga 2 E 516

1919-1931 c

Letter from Sir Frederick Milbank, 3rd Baronet to George Edmund Milnes Monckton-Arundell, 7th...

Ga 2 E 516-517

1919-1931 c

Correspondence from Sir Frederick Milbank, 3rd Baronet, Barningham Park, Barnard Castle...

Ga 2 E 517

5 January 1921

Letter from Sir Frederick Milbank, 3rd Baronet to George Edmund Milnes Monckton-Arundell, 7th...