Related Results

Code

NA31126

Bentinck; Elizabeth (-1737); Duchess of Portland; née Noel; dau. of 2nd Earl of Gainsborough; m 1st Duke of Portland 1704

-1737

NA41857

D'Allomes; - (fl 1711); Mr

fl 1711

NA41858

Willsons; George (fl 1711); Mr

fl 1711