Related Results

Code

NA28956

Le Fevre; - (fl 1719); Mr; merchant?

fl 1719

NA28957

Frazier; - (fl 1719); Mr

fl 1719

NA28958

Churchill; - (fl 1719); Captain

fl 1719